ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Συστήματα Θέρμανσης - Ψυξης - Κλιματισμού

Σχεδίαση συστημάτων Θέρμανσης - Ψύξης - Κλιματισμού για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε χρήσης.

Δίνοντας έμφαση στο σωστό σχεδιασμό και διαστασιολόγηση και χρησιμοποιώντας τελευταίες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας επιτυγχάνουμε μέγιστη απόδοση και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων αυτών.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ενεργειακές παραμέτρους που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του κτιρίου και τις ανάγκες του χρήστη μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια το σύστημα που σας ταιριάζει.

 

 

Επίσης σε συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς μπορούμε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση και την τακτική συντήρηση του συστήματος σας για απροβλημάτιστη λειτουργία στο χρόνο.

Η σελίδα μας στο Facebook