ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Άδεια νέας οικοδομής

Άδεια οικοδομήςΣυνεργαζόμαστε με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την έκδοση της άδειας της νέας σας οικοδομής,

Ξεκινώντας από την εκπόνηση όλων των μελετών που απαιτούνται μέχρι την διεξαγωγή όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την έκδοση της άδειας και την πλήρη και αποτελεσματική επίβλεψη του έργου. Επίσης σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνουμε την ανέγερση και κατασκευή της νέας οικοδομής, από τα θεμέλια μέχρι την πλήρη αποπεράτωση του έργου.

Άδεια λειτουργίας επιχείρησης

Άδεια λειτουργίας καταστήματος - βιοτεχνίαςΕκπόνηση όλων των μελετών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σας, συμπεριλαμβανομένης των μελετών πυρασφάλειας και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.

Περισσότερα...

Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - Σχέδια Δ.Ε.Η.

Ηλεκτρολογική μελέτη

Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για νέα κτίρια κάθε κατηγορίας. Επίσης διεξάγουμε ελέγχους σε υφιστάμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για νέες συνδέσεις Δ.Ε.Η. σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές και την νέα νομοθεσία. Χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία μετρήσεων εγγυούμαστε τη σωστή και πάνω απ' όλα ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης σας.

Ηλιοθερμικά Συστήματα

Μελέτες ηλιοθερμικών συστημάτων για θέρμανση ή ζεστό νερό χρήσης. Εξοικονομήστε χρήματα χρησιμοποιώντας τη δωρεάν ενέργεια που παρέχεται από τον ήλιο για να καλύψετε τις ανάγκες για ζεστό νερό ή και ακόμη για θέρμανση την κατοικίας σας ή της επιχείρησης σας. Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια από την μελέτη διαστασιολόγησης και τον αρχικό υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την τελική εγκατάσταση.

Η σελίδα μας στο Facebook