ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Άδεια νέας οικοδομής

Άδεια οικοδομήςΣυνεργαζόμαστε με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την έκδοση της άδειας της νέας σας οικοδομής,

Ξεκινώντας από την εκπόνηση όλων των μελετών που απαιτούνται μέχρι την διεξαγωγή όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την έκδοση της άδειας και την πλήρη και αποτελεσματική επίβλεψη του έργου. Επίσης σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνουμε την ανέγερση και κατασκευή της νέας οικοδομής, από τα θεμέλια μέχρι την πλήρη αποπεράτωση του έργου.

Η σελίδα μας στο Facebook