ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί κατοικία συνολικού εμβαδού 82m2 και αναβαθμίστηκε ενεργειακά επωφελούμενο από το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'οίκον".

Σε πρώτη φάση αξιολογήθηκε η τρέχουσα ενεργειακή του κατανάλωση με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και κατατάχθηκε σε κατηγορία Η έχοντας ενεργειακές ανάγκες 496 kWh/m2 ετησίως για τη θέρμανση, τον κλιματισμό και τα ζεστά νερά χρήσης.

Το κτίριο διαθέτει λέβητα πετρελαίου για θέρμανση και ΖΝΧ και κλιματιστικά split units για ψύξη και το εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος του ήταν 3260€ ετησίως.

 

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης:

Θερμομόνωση δώματος

Οι επεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο είναι οι εξής:

  1. Θερμομόνωση δώματος
  2. Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά

Κατόπιν διενέργειας και δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης το κτίριο φάνηκε να έχει αναβαθμιστεί κατά μια ενεργειακή κατηγορία και κατατάχθηκε στη Ζ επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας 34% με τελική ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας τις 330 kWh/m2.

Το νέο εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος μειώθηκε στα 2230€ ετησίως.

Απόσβεση επένδυσης:

Η επένδυση έχει συνολικό εκτιμόνενο χρόνο απόσβεσης τα 7,8 έτη. Αν όμως ληφθεί υπόψη ότι το έργο επιδοτήθηκε κατά 70% ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης μειώνεται στα 2,3 έτη!

Η σελίδα μας στο Facebook