ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πιστοποιητικό Eνεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Πιστοποιιτικό Ενεργειακής Απόδοσης

Έκδοση Πιστοπιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για κάθε νομιμη χρήση.

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας. Σκοπός του Πιστοποιητικού αυτού είναι η καταγραφή της γενικότερης εικόνας του κτιριακού τομέα στην Ελλάδα με σκοπό την αναβάθμιση του.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) απαιτείται για την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να επωφεληθείτε σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του. Εκτός αυτών προτείνεται να εκδίδεται ένα τέτοιο πιστοποιητικό για κάθε κτίριο ιδιαίτερα αν πρόκειται να γίνει κάποια επέμβαση που θα επηρεάσει την ενεργειακή του απόδοση. Μόνο αν έχει εκπονηθεί μια τέτοια μελέτη μπορούν να αξιολογηθούν και να επιλεγούν σωστά οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματική ενεργειακή του αναβάθμιση.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης δεν αποτελεί μια απλή βεβαίωση μηχανικού αλλά είναι αποτέλεσμα μεθοδικής μελέτης των χαρακτηριστικών του κτιρίου για την εξαγωγή των σωστών αποτελεσμάτων.

Η σελίδα μας στο Facebook