ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί κατοικία συνολικού εμβαδού 82m2 και αναβαθμίστηκε ενεργειακά επωφελούμενο από το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'οίκον".

Σε πρώτη φάση αξιολογήθηκε η τρέχουσα ενεργειακή του κατανάλωση με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και κατατάχθηκε σε κατηγορία Η έχοντας ενεργειακές ανάγκες 496 kWh/m2 ετησίως για τη θέρμανση, τον κλιματισμό και τα ζεστά νερά χρήσης.

Περισσότερα...

Μελέτη και Επίβλεψη Ηλιοθερμικού Συστήματος σε Ξενοδοχειο

Ηλιακοί Συλλέκτες

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την τεχνοοικονομική αξιολόγηση συστήματος Ηλιακών Συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Αγ. Μάρκου .

Σε πρώτη φάση υπολογίστηκαν οι συνολικές ημερήσιες ανάγκες της επιχείρησης σε ζεστό νερό χρήσης. Στη συνέχεια υπολογιστικέ ο αριθμός των ηλιακών συλλεκτών που θα ενεργούσαν επικουρικά στο υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ΖΝΧ αποτελούμενο από λέβητα πετρελαίου και δεξαμενή αποθήκευσης.

Περισσότερα...

Η σελίδα μας στο Facebook